Nieuwe VVL-publicatie - VOKID

01/07/2021

Vragenlijst voor Ouders van Kinderen met Dyslexie:VOKID

De VVL heeft zopas een nieuwe publicatie uitgegeven: de Vragenlijst voor Ouders van Kinderen met Dyslexie: VOKID. De auteurs zijn Ronny Boey en Hilde Niessen.
 

In dit werk wordt stilgestaan op de stressmechanismen in het algemeen en wordt een synthese gegeven van klinische onderzoeken uit de vakliteratuur die specifiek gericht zijn op de ouderlijke stress in reactie op de dyslexie bij het kind en wat dat teweeg brengt. Er wordt weergegeven hoe men ouderlijke stress onderzoekt d.m.v. gevalideerde vragenlijsten die peilen naar pedagogische of relationele stressoren of levensgebeurtenissen als bron van stress. De Vragenlijst voor Ouders van Kinderen met Dyslexie (VOKID) is ontwikkeld om heel specifieke stresservaringen door ouders te laten rapporteren namelijk in verband met de dyslexie van hun kind. In deze publicatie wordt weergegeven hoe het zit met de stressbeleving van ouders die is geoperationaliseerd als competentie in omgang met het lezen van het kind, de steun die men al dan niet meent te ontvangen en de zorgen die de mogelijke problemen met lezen teweeg brengen. Er wordt tevens stilgestaan op hoe de VOKID in de klinische praktijk kan worden ingezet gericht op de verhoging van de kwaliteit van zorgen en op het evidence-based uitvoeren van de logopedie.
Het pakket wordt aangeboden in een elastobox en bevat:

  • handleiding
  • pakket met 25 vragenlijsten


Hier
vind je méér info en kun je de VOKID bestellen! VVL-leden genieten zoals steeds een korting.

 

Vriendelijke Groeten
Het VVL-team