DE NIEUWE NOMENCLATUUR PRAKTISCH BEKEKEN OP DE KOMENDE PROVINCIALE KRINGEN !

30/03/2017

Op 1 april treedt de nieuwe nomenclatuur in voege. Op een vorige Provinciale Kring lichtten we reeds heel wat aspecten van het KB toe. Ook in de brochure ‘Nomenclatuur logopedie : vernieuwingen 2017’ kunt u heel wat info terugvinden. Op de komende Provinciale Kringen gaan we nog een stap verder en willen we u een antwoord bieden op alle mogelijke concrete vragen die het nieuwe KB bij u kan oproepen. Daarnaast willen we u een aantal concrete tips bieden over hoe een dossier terugbetaling optimaal kan samengesteld worden in functie van een efficiënte verwerking van de aanvraag.

Tot slot willen we ook dieper ingaan op de plaats die de aanvullende verzekering van de diverse mutualiteiten binnen het geheel van terugbetalingen kan innemen. Uiteraard is er op deze avonden ruime gelegenheid tot het stellen van vragen.

Locaties & data Provinciale Kringen

Donderdag 27 april 2017:

  • Gent: Gent Meeting Centre (Holliday In), Akkerhage 2 te 9000 Gent

Donderdag 11 mei 2017:

  • Brugge: Kinepolis, Koning Albert 1-laan 200 te 8200 Sint-Michiels Brugge
  • Berchem: Bluepoint (het vroegere ALM) Filip Williotstraat 9 te 2600 Berchem

Donderdag 18 mei 2017:

  • Leuven: Brabanthal, Brabantlaan 1 te 3001 Leuven

Donderdag 8 juni 2017:

  • Genk: Casino Modern Schouwburg, A. Dumontlaan 2 te 3600 Genk


Programma

19u30 : verwelkoming

20u : Deel 1 : de nieuwe nomenclatuur
In dit deel gaan we in vraag/antwoord-vorm in op een aantal belangrijke aspecten uit de nieuwe nomenclatuur. Correcte toepassing van de nomenclatuur staat centraal in zaken zoals het aanrekenen van het juiste honorarium voor de diverse verstrekkingen, een verklaring van de diverse remgelden, de vraag welke de nieuwe dossiers zijn, het verstrekken van logopedie in de schoolsetting, de correcte integratie van ouderbegeleiding,…In dit deel behandelen we tevens een aantal mogelijke knelpunten in de toepassing.

Deel 2 : de correcte opmaak van een terugbetalingsdossier: tips ter optimalisatie
Gezien de toenemende complexiteit van de nomenclatuur is het belangrijk dat de terugbetalingsdossiers correct en conform de reglementering worden opgemaakt. Het ontbreken van gegevens kan ertoe leiden dat het ziekenfonds het dossier terugstuurt met onvermijdelijk vertraging tot gevolg. In dit deel geven wij u aan hoe u dit zoveel als mogelijk kunt vermijden in het belang van alle betrokken partijen.

Deel 3 : aanvullende verzekering
In dit laatste deel wordt aandacht geschonken aan de aanvullende verzekering die de diverse ziekenfondsen aanbieden. We gaan in op vragen zoals hoe deze best aan te wenden en welk honorarium voor dergelijke verstrekkingen mag aangerekend worden.

22u : receptie


Deelname

Inschrijven op deze ledenbijeenkomsten kan enkel via de inschrijvingsmodule die u HIER kunt vinden. U krijgt dan meteen een bevestiging van uw inschrijving. U kunt inschrijven tot uiterlijk een week voor de datum. Het aantal plaatsen per lokatie is beperkt! Stel uw inschrijving dus niet uit. Het spreekt voor zich dat enkel VVL-leden zich kunnen inschrijven.

We hopen u in één van de provincies te mogen verwelkomen !