Nieuws

 • CELF-5-NL op limitatieve lijst

  Sinds 1/2/2020 is de CELF-5-NL opgenomen op de limitatieve lijst van de taaltests van het RIZIV. Dit betekent dat deze test vanaf die datum kan gebruikt worden om een aanvraag taalstoornissen of dysfasie te doen. Bekijk zeker vooraf ook de toepassingsregels gezien de CELF-5-NL niet alle...

  Lees meer
 • Blijf lid in 2020 en ontvang een leuk nieuwjaarsgeschenk

  Wie zijn lidgeld jaarlijks per overschrijving betaalt, willen we vragen om dit zo snel mogelijk in te orde brengen. Schrijf het lidgeld over op het VVL-rekeningnummer BE07 7360 4644 3866. Je ontvangt na verwerking een betaalbewijs voor 2020, ter bevestiging dat we je lidgeld goed hebben...

  Lees meer
 • Nieuw VVL-bestuur kiest voorzitter

  Op de Buitengewone Algemene Ledenvergadering van 17 oktober 2019 werd een nieuw VVL-bestuur verkozen voor de periode 2020-2023. Deze nieuwe ploeg kwam recent voor het eerst bijeen en had, zoals de statuten voorschrijven, tot taak om een voorzitter, secretaris en afgevaardigd bestuurder aan te...

  Lees meer
 • Nieuw ledenvoordeel: toegang tot Folia Phoniatrica et Logopaedica

  VVL biedt opnieuw een extra ledenvoordeel: gratis toegang tot heel wat wetenschappelijke artikels van Folia Phoniatrica et Logopaedica. Dit is het tijdschrift van de International Association of Logopedics and Phoniatrics (IALP). Omdat VVL lid is van deze organisatie kunnen we jou als...

  Lees meer