CONGRES 2018

Save the date: 16 maart 2018.

Ook voor het 39ste congres van de VVL kunnen er vrije inzendingen voor een presentatie gebeuren. Het kan om een poster of een mondelinge presentatie gaan. De voorkeur gaat uit naar lopende/recente projecten waarin een logopedisch-audiologisch relevante hypothese kwantitatief getoetst werd. Relevante kwalitatieve onderzoeken zullen uiteraard ook in overweging worden genomen.
We vragen om per vrije inzending de volgende informatie te sturen naar vorming@vvl.be met “Abstract_Congres 2018” als onderwerp:

  • Poster / Mondelinge presentatie
  • per presentator/auteur: voornaam, naam, affiliatie;
  • titel van de paper;
  • korte beschrijving (in maximaal 200 woorden) van de inhoud, waarbij de volgende aspecten aan bod dienen te komen: (A) achtergrond / bedoeling / hypothese, (B) methode / werkwijze, (C) resultaten / bevindingen, en (D) besluiten / discussie. Deze indeling dient gerespecteerd te worden. Inzendingen die hier niet aan voldoen, worden teruggestuurd naar de corresponderende auteur(s).

Periode voor inzending:

  • start: vrijdag 01 september 2017
  • einde: vrijdag 24 november 2017, 17.00u

Alle inzendingen zullen geëvalueerd worden door leden van VVL’s Centrum Permanente Vorming. De finale beslissing zal per e-mail worden meegedeeld.