Slikstoornissen

WAT

Een slikstoornis (i.e., dysfagie) kan optreden op niveau van de orale fase, de faryngale fase of de oesofagale fase. Na hersenletsel (bijvoorbeeld door een beroerte, ongeval, tumor) of een aandoening van het zenuwstelsel (zoals MS, Parkinson, ALS) kan de aansturing van gebruikte spieren bij het slikken voor problemen zorgen. Door een operatie in het hoofd- en halsgebied treden soms beschadigingen op of zijn er belemmeringen waardoor het eten en drinken minder gemakkelijk gaat, soms in die mate dat het eten per os bedreigd wordt of dat er sprake is van een aspiratierisico.
Bent u op zoek naar informatie omtrent infantiel slikken? Klik dan hier.

VOORSCHRIJVER

  • Aanvangsbilan: NKO-arts, heelkundige, arts in fysische geneeskunde en revalidatie, internist, pediater, neuroloog, neuropediater, neuropsychiater.
  • Eerste therapievoorschrift: NKO-arts, heelkundige, arts in fysische geneeskunde en revalidatie, internist, pediater, neuroloog, neuropediater, neuropsychiater. 
  • Verlenging: idem of huisarts na overleg met specialist.

TERUGBETALINGSMODALITEITEN

  • Verplicht verslag over FEES of VFES waarin aspiratierisico aangetoond wordt
  • Maximum 2 jaar, per voorschrift 1 jaar
  • 65 sessies (30 minuten) vanaf inwerkingtreding nieuwe KB. Nu is dit nog 480 sessies.

HERVAL (vanaf inwerkingtreding van het nieuwe KB)

Vanaf 6 maanden tot maximaal 2 jaar na de twee jaar durende ononderbroken periode van terugbetaling, kunnen hervalsessies worden terugbetaald, op voorwaarde dat de container van 65 sessies niet was opgebruikt. Het opnemen van hervalbehandelingen kan maximaal 1 jaar duren. Het aantal sessies herval bedraagt maximum 20.