Honorarium 2017

Hierbij geven we de tarieven die van toepassing zijn voor de geconventioneerde logopedisten vanaf 1 januari 2017. 

Elke collega die geconventioneerd is dient zich strikt aan deze tarieven te houden.

  • Onderzoek (aanvangsbilan) van 30 minuten: 31,13 EUR
  • Behandeling (individuele zitting) van 30 minuten: 22,24 EUR
  • Behandeling in groep: 11,44 EUR  
  • Behandeling van 60 minuten: 44,47 EUR
  • Evolutiebilan: 44,47 EUR

Een gedetailleerd overzicht van alle honoraria vanaf 1 januari 2017 kunt u vinden op de site van het RIZIV, via deze link.

Sinds het K.B. van 26/04/1999 hebben de logopedisten een eigen sleutelletter ‘R’. Het honorarium wordt bepaald door de vermenigvuldiging van de relatieve waarde van het nomenclatuurnummer met de vermenigvuldigingsfactor R. De waarde van R bedraagt vanaf 1 januari 2017 voor de bilanzittingen 1,778897 euro, en 1,270641 euro voor de evolutiebilans, de individuele behandelingszittingen en de collectieve behandelingszittingen.